תנאי שימוש באתר

אתר מרכז אביב aviv-center.co.il מכיל מידע והדרכה בנושא של היריון, לידה , הדרכת הורות ותכנים נוספים בתחום הלידה וההריון

יש לקרוא את תקנון זה וההנחיות המופיעות בו, טרם ביצוע הזמנה באתר. ההרשמה לקורס מקוון או קורס אונליין או הזמנת מוצר כלשהו מאתר זה מהווה הסכמה לכל תנאי התקנון:

 1. הרכישה באתר מותרת לגולשים מגיל 18 ומעלה. בעת ביצוע ההזמנה הנך מאשר שגילך מעל 18.
 2. לאחר ביצוע רכישה באתר, יישלח אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל שסופקה בעת הזנת הפרטים האישיים, המציין כי ההזמנה נקלטה בהצלחה. באחריות הלקוח לבדוק כי פרטי אישור ההזמנה נכונים ומדויקים.
 3. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להעברה. רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לרוכשת ובן/ בת זוג/ מלווה בלבד. השימוש בקורס ע”י המשתמש הינו לתקופה של 90 ימים מרגע קבלת הגישה לתכני האתר. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים.
 4. אין בשימוש באתר או ברכישת תכנים מהאתר בכדי להקנות לרוכש/ת זכויות קניין רוחני כלשהן. כל התכנים, הסרטונים, חומרי ההדרכה, העיצוב והתצוגה, מהווים קניין רוחני ורכוש של מרכז אביב – האקדמיה לדולה ולידה  / אביבית דביר ומוגנים על-פי חוק.  כל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק.
 5. אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, לתרגם, למסור ו/או לנצל את תכני האתר למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור.
 6. התכנים והמידע באתר, כמו גם הקורס הדיגיטלי, מהווים ״מידע״ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ״ה – 1995, ועל כן, ובהתאם להוראת סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן תשמ״א – 1981, לא קיימת זכות לבטל את העסקה לאחר אישורה. עם זאת, ולפנים משורת הדין, תינתן לרוכשת אפשרות להודיע על ביטול העסקה תוך 72 שעות מיום אישור ההזמנה, ובלבד שלא בוצעו כניסות ליותר משני סרטונים של הקורס.
 7. הודעת ביטול תעשה בפניה בהודעת דוא”ל למרכז אביב, לכתובת [email protected]
 8. עלות דמי ביטול הינם  10% מערך העסקה או 120 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 9. המידע הנאסף בעת הרישום לאתר כולל פרטים אישיים כגון שם, טלפון וכתובת מגורים ודוא”ל.
 10. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
 • לאפשר להירשם ולצפות בקורסים באתר מרכז אביב
 • לשנות או לבטל קורסים ותכנים קיימים

11. מרכז אביב משתמשת בטכנולוגיה קיימת להבטחת בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינן מספקת אבטחה הרמטית.

לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. מרכז אביב אינה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
כמו כן, מרכז אביב לא ישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.


12. האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי מרכז אביב בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
13. מרכז אביב לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס, ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.

14.המזמין יפצה וישפה את מרכז אביב בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.

טיפול בתקלות
בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מסירת מידע לצד שלישי:

מרכז אביב מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים כל פרטים אישיים והמידע שנאסף על פעילות המבקר באתר.
אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך
 • אם תבצע/י באתר פעולות שבניגוד לדין
 1. אתר החברה משתמש ב Cookies  לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 2. סמכות השיפוט בכל עניין או מחלוקת הנובעת מקבלת שירותים ו/או מאתר זה ו/או הנובעת מתקנון זה נתונה בזאת לבית המשפט המוסמך במחוז צפון.

התחברות לחשבון שלי

תלמידות יקרות בקורס דולות אונליין – כדי לקבל גישה לחומרי הקורס עליכן להתחבר עם שם המשתמש והסיסמא שקיבלתן, ואח”כ ללחוץ על הקישור לקורס

פתח שיחת וואטסאפ
1
צריכים עזרה?
היי
במה אפשר לעזור לך?